2019-12-29 15:53 #0 av: Carmarino

Institutet för språk och fornminnen vill dokumentera minnen av, synen på och tankar om julkalendrar i radio och tv. Om du vill hjälpa till och berätta om dina "egna minnen från yngre år och hur du har sett på kalendrarna på senare tid" så kan du göra det här:

https://www.isof.se/folkminnen/beratta-for-oss/julkalendrar-i-radio-och-tv.html

Har du äldre julkalendrar bevarade eller fotografier som anknyter till ämnet, till exempel på tittande eller lyssnande på kalendrar, så är de intresserade av det också.

De behöver veta lite om dig, men du behöver inte berätta varken namn eller e-postadress om du vill vara anonym.