Övrigt

OT : Lagen om förtal

2007-12-14 14:41 #0 av: Rita-S

Jag tänkte detta var en rätt viktig sak att va medveten om även om det är off topic för själva sajten. Låt oss alla hoppas vi aldrig får användning för denna lag antigen det är här på våran sajt eller ute i värkligheten.

 

Det är 5:e kapitlet i BrottsBalken som handlar om brott mot ärekränkning.

Här kommer hela det kapitlet, lagtext rakt upp och ner så helt enkelt är det inte...

5 kap. Om ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till
omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

2 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grovt förtal dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om uppgiften genom sitt innehåll eller den omfattning i vilken den blivit spridd eller eljest var ägnad att medföra allvarlig skada.

3 § Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes, om gärningen ej är belagd med straff enligt 1 eller 2 §, för förolämpning till böter.

Är brottet grovt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Förtal av avliden skall medföra ansvar enligt 1 eller 2 §, om
gärningen är sårande för de efterlevande eller den eljest, med
beaktande av den tid som förflutit sedan den avlidne var i livet samt omständigheterna i övrigt, kan anses kränka den frid, som bör tillkomma den avlidne.

5 § Brott som avses i 1-3 §§ får inte åtalas av annan än
målsägande
. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal,
får åklagaren väcka åtal om detta av särskilda skäl anses
påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,

2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes
myndighetsutövning,

3. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller
trosbekännelse, eller

4. förolämpning mot någon med anspelning på hans eller hennes homosexuella läggning.

Har förtal riktats mot avliden, får åtal väckas av den avlidnes
efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samt, om
åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt, av
åklagare.

Innebär brott som avses i 1-3 §§, att någon genom att förgripa
sig på en främmande makts statsöverhuvud som vistas i Sverige
eller på en främmande makts representant i Sverige har kränkt
den främmande makten, får brottet åtalas av åklagare utan
hinder av vad som föreskrivs i första stycket. Åtal får dock
inte ske utan förordnande av regeringen eller den regeringen
har bemyndigat därtill. Lag (2005:437).

Källa: Regeringens hemsida, avdelningen Lagar och där finns hela Svensk Författningssamling

Av: Rita.S

Datum för publicering

  • 2007-12-14

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2007-12-14 16:39 #1 av: Lionadh

#0 Om källan är känd kan man polisanmäla det t ex vid ryktesspridning.

Intressant info, tack! Glad

Anmäl
2007-12-14 16:46 #2 av: Rita-S
#1 tack :)

En sak jag vill utpeka är en sak som hör internet till: Enbart för at nåt är sanhet fins där en tid och en plats för allt. Exempelvis är man inte skyldig att berätta nåt om nån som är sanning enbart för att det är sanning. Man måste väga om det är rätta platsen att berätta sanningen. Inte allt hör hemma på exempelvis ett forum som detta bara för att det är sanning. Så jag tycker det är mycket intressant info, och tyvärr råker många ut for förtal på internet för att man tror man är anonym på nätet. Men förtal är straffbart och polisen kan begjära IP adresser och tidpunkter utleverat. Med denna info kan polis och IP leverantör ta reda på väm som hadde ip-nummeret i just den tidperioden, så även om man har ny IP varje gong man startar upp sin dator kan man fortfarande hittas...

Låt oss alla hoppas att vi aldri får användning för denna lag  eller hur? :)

Grouphug!!

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl
2007-12-14 17:50 #3 av: Rickard07

Varför drog du upp detta?

Anmäl
2007-12-14 20:30 #4 av: Rita-S

#3 för att det var diskution om detta på värdsajten och jag tycker det är intressant ämne, det har inte varit nåt på min sajt som har brutit mot nån lag, men det kommer nya medlemmar till Ifokus varje dag, och kanske inte alla är medveten om sådana saker faktisk är lagbrott, inget annat :)

//Rita, sajtvärd på Husmorstips,  fibromyalgi och julen, medarbetare på Lantdjur
Följ min julblogg,  bloggen och min hemsida

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.